Sunday Oct 02, 2022

修净土者皆不妨一切世务,人何为而不修乎

0
(0)

原文:

譬如人入大城中,必先觅安下处,却出干事,抵暮昏黑,则有投宿之地。先觅安下处者,修净土之谓也;抵暮昏黑者,大限到来之谓也;有投宿之地者,生莲华中,不落恶趣之谓也。

又如春月远行,先须备雨具,骤雨忽至,则无淋漓狼狈之患。先备雨具者,修净土之谓也;骤雨忽至者,大命将尽之谓也;无淋漓之患者,不至沉沦恶趣受诸苦恼之谓也。

且先觅安下处者,不害其干事;先备雨具者,不害其行远途。是修净土者,皆不妨一切世务,人何为而不修乎?

王日休《龙舒净土文》

译文:

譬如人到大城市中,必定首先寻觅好旅馆安顿好住宿,然后才出去办事,即便到天暮昏黑时,也有投宿之地。首先觅好安顿的住所者,即是修净土之意;天暮昏黑,好比死亡到来;有投宿之地,好比在西方极乐世界七宝池托生莲华中,不再堕落到三恶道。

又比如阳春时节去远行,首先须准备好雨具,遇到暴雨突然下起来,则不会有淋漓狼狈的忧患。先准备雨具者,即修净土之意;暴雨忽然来到,好比大命将尽;没有淋漓的忧患,好比不会沉沦恶道遭受诸多苦恼。况且首先寻觅安顿住所,并不妨碍办事;首先准备雨具,并不妨碍行走远路。

如此看来修行净土法门,全不妨碍一切世间事务,人为何还不去修持念佛法门呢?

【按】

修净土法门,即是安心立命。佛法与世间法。不唯不相妨碍,甚且相辅相成。

更多阅读: 币商 数据

这篇文章有用吗?

点击星号为它评分!

平均评分 0 / 5. 投票数: 0

到目前为止还没有投票!成为第一位评论此文章。

【汇旺担保】报恩的药材

雷音寺住持突然得了重病,请了许多郎中用了 Read more

佛说想往生西方极乐世界应做这3种事修福

【经典介绍】《观无量寿佛经》,为佛在摩羯 Read more

姥爷杀生不断,六个儿女受报应

姥爷杀生不断,六个儿女受报应我的姥爷叫张 Read more

《道次第》时如理思

参加三级修学前,我接触过两年多的佛法,看 Read more

admin

Back to Top